Temat : Spadki i dziedziczenie testament

testament Łódź Pabianice Zgierz

Sprawy związane z prawem spadkowym stają się coraz ważniejsze – po prostu mamy co zostawiać. Do niedawna po zmarłym zostawało tylko trochę ruchomości, rzadko mieszkanie, czasem samochód. Dziś nawet w średniozamożnych rodzinach spadek obejmuje wartości idące często w setki tysięcy złotych.

Trzeba jednak pamiętać, że spadek to nie tylko aktywa, ale dość często również długi (np. kredyty i inne wierzytelności). Nieznajomość przepisów i odkładanie wszystkiego na później nie zapewnią nam spokojnego snu. Wręcz przeciwnie, warto odczarować tabu związane ze śmiercia i starać się mieć uporządkowane wszystkie sprawy jeszcze za życia. Warto sporządzić testament i rozporządzenie majątkiem – tak by pogrzeb i konsolacja nie były zakłócane materialnymi niepokojami pogrążonej w żałobie rodziny.

Nie ma – moim zdaniem – przesady w tym, że są zostawione – na wypadek śmierci – wyraźne dyspozycje zarówno co do pogrzebu (świecki czy wyznaniowy), miejsca i formy pochówku a nawet tego, który zakład pogrzebowy ma wykonać usługi pogrzebowe, jaki kształt ma mieć nagrobek lub pomnik i z jakiego materiału ma być wykonany.

Wystarczy krótka wizyta u notariusza (Łódź, Pabianice i Zgierz zapewniają znakomitą obsługę notarialną) i naprawdę niewielka opłata, by zapewnić prawidłową formę prawną wszystkich zapisów i dyspozycji testamentowych.


notariusze Łódź Pabianice Zgierz
Utrata osoby bliskiej niewątpliwie wpływa na nasze życie, wywołuje wiele uczuć emocji, często zmienia też sposób naszego funkcjonowania. Śmierć ma jednak także doniosłe znaczenie prawne. Z chwilą śmierci, którą prawnicy nazywają otwarciem spadku, dochodzi bowiem […]

Poświadczenie dziedziczenia – zamiast postępowania spadkowego


Prawo i przepisy
Różne są szacunki – jedni mówią o ok. 1 miliardzie, inni twierdzą, że to może być nawet 5 miliardów złotych. Tyle wynoszą depozyty zgromadzone na kontach osób, które zmarły. Nawet jeśli zostały wydane pełnomocnictwa do […]

Co z kontem bankowym?


Prawo i przepisy
Po latach dyskusji i oczekiwań wreszcie doszło do zmiany zasady ustawowego dziedziczenia. Domyślnym sposobem objęcia spadku nie jest już przyjęcie go wprost, lecz z dobrodziejstwem inwentarza. Zmiany weszły w życie w październiku 2015 roku. Czyli nie zdarzy […]

Zmiany w dziedziczeniu