Temat : Spadki i dziedziczenie testament

testament Łódź Pabianice Zgierz

Sprawy związane z prawem spadkowym stają się coraz ważniejsze – po prostu mamy co zostawiać. Do niedawna po zmarłym zostawało tylko trochę ruchomości, rzadko mieszkanie, czasem samochód. Dziś nawet w średniozamożnych rodzinach spadek obejmuje wartości idące często w setki tysięcy złotych.

Trzeba jednak pamiętać, że spadek to nie tylko aktywa, ale dość często również długi (np. kredyty i inne wierzytelności). Nieznajomość przepisów i odkładanie wszystkiego na później nie zapewnią nam spokojnego snu. Wręcz przeciwnie, warto odczarować tabu związane ze śmiercia i starać się mieć uporządkowane wszystkie sprawy jeszcze za życia. Warto sporządzić testament i rozporządzenie majątkiem – tak by pogrzeb i konsolacja nie były zakłócane materialnymi niepokojami pogrążonej w żałobie rodziny.

Nie ma – moim zdaniem – przesady w tym, że są zostawione – na wypadek śmierci – wyraźne dyspozycje zarówno co do pogrzebu (świecki czy wyznaniowy), miejsca i formy pochówku a nawet tego, który zakład pogrzebowy ma wykonać usługi pogrzebowe, jaki kształt ma mieć nagrobek lub pomnik i z jakiego materiału ma być wykonany.

Wystarczy krótka wizyta u notariusza (Łódź, Pabianice i Zgierz zapewniają znakomitą obsługę notarialną) i naprawdę niewielka opłata, by zapewnić prawidłową formę prawną wszystkich zapisów i dyspozycji testamentowych.


Prawo i przepisy
Różne są szacunki – jedni mówią o ok. 1 miliardzie, inni twierdzą, że to może być nawet 5 miliardów złotych. Tyle wynoszą depozyty zgromadzone na kontach osób, które zmarły. Nawet jeśli zostały wydane pełnomocnictwa do […]

Co z kontem bankowym?


Prawo i przepisy
Po latach dyskusji i oczekiwań wreszcie doszło do zmiany zasady ustawowego dziedziczenia. Domyślnym sposobem objęcia spadku nie jest już przyjęcie go wprost, lecz z dobrodziejstwem inwentarza. Zmiany weszły w życie w październiku 2015 roku. Czyli nie zdarzy […]

Zmiany w dziedziczeniu