Polityka prywatności


 • Informacje wstępne
 • Dane osobowe
 • Jawne Dane Osobowe
 • Cele przetwarzania danych osobowych
 • Usunięcie danych i konta użytkownika
 • Komentarze Klientów
 • Bezpieczeństwo danych
 • Jakie dane o Tobie zbieramy, i skąd je mamy
 • Dane zbierane automatycznie
 • Dane zbierane, gdy klient kontaktuje się z nami
 • W jaki sposób wykorzystujemy dane Klientów?
 • W jaki sposób kontaktujemy się z Klientem?
 • Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
 • Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)
 • Zasady bezpieczeństwa i przechowywanie danych osobowych
 • Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • Kontakt

 

Polityka Bezpieczeństwa

 

Informacje wstępne

Firma BIAŁE i CZARNE, wydawnictwo reklamowo prasowe – Janusz Murynowicz działa na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP, z dnia 09.05.2014,NIP: 7251144852, REGON 473222040 w zakresie branż określonych kodami PKD, a w szczególności w branży:

 • 14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

Firma BIAŁE i CZARNE szanuje prawo Użytkowników do prywatności. Dba ze szczególna troską o ochronę ich danych osobowych oraz stosuje odpowiednie rozwiązania technologiczne, zapobiegając ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie.

Dane osobowe

W formularzu rejestracyjnym można podać dane osobowe, takie jak: imię i nazwisko, także login i hasło, niezbędne do korzystania z niektórych usług na: www.bialeiczarne.info  i innych naszych stronach. W formularzu rejestracyjnym należy zgodnie z aktualnie obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych – wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla realizowania usług przez BIAŁE i CZARNE.

Dane osobowe Użytkowników mogą być również zbierane przy okazji świadczenia innych usług lub organizowania konkursów i innych działań marketingowych i PR.

Należy pamiętać, że wyrażenie zgody przez Użytkownika na przetwarzanie przez BIAŁE i CZARNE jego danych osobowych dla celów marketingowych jest całkowicie dobrowolne. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu i poprawiania podanych przez siebie. Można tego dokonać poprzez kontakt z BIAŁE i CZARNE. W przypadku Użytkowników zarejestrowanych dodatkowo można skorzystać z formularza do edycji profilu użytkownika.

Jawne Dane Osobowe

Dane osobowe podane w czasie wystawiania komentarzy do produktów i usług oraz dodawania ogłoszenia, są dostępne dla wszystkich odwiedzających strony zawierające te dane.

Cel przetwarzania danych osobowych

Celem przetwarzania danych osobowych jest możliwość wykonywania usług zgodnie z wpisem do rejestru firm dla podmiotów fizycznych i prawnych.

W firmie BIAŁE i CZARNE użytkownik ma możliwość rejestracji, ale nie jest ona konieczna do korzystania z serwisu. Rejestracja umożliwia Użytkownikowi użycie dodatkowych funkcjonalności.

Usunięcie danych i konta użytkownika

Każdy z Użytkowników, który założył konto lub znajduje się w bazie danych BIAŁE i CZARNE, może w dowolnym czasie poprosić o jego usunięcie. Dane zostaną skasowane natychmiast lub po zrealizowaniu zamówień do niego przypisanych. Wszystkie dane zostaną skasowane, zostanie również usunięty e-mail z bazy danych. W przypadku prawnie uzasadnionych interesów administratora firmy mogą zostać archiwizowane i przetrzymywane zgodnie z prawem.

Odtworzenie takiego konta lub danych nie będzie możliwe, Klient będzie musiał ponownie je założyć i wprowadzić wszystkie dane.

Komentarze Klientów i Czytelników

Komentarze umieszczane przez Klientów i Czytelników pod artykułami, reklamami i ogłoszeniami oraz będące oceną Firmy BIAŁE i CZARNE (również wysłane na nasze adresy e-mail) stają się własnością firmy BIAŁE i CZARNE i mogą zostać użyte w takiej formie lub skróconej, do promocji wydawnictwa lub produktów w nim się znajdujących.

Komentarze takie nigdy nie będą podpisane pełnym imieniem i nazwiskiem, chyba że Klient wyraził na to zgodę. Zobowiązujemy się również nie przeinaczać komentarzy i nie stosować ich w innym kontekście lub do promocji innego produktu niż było to intencją autora.

Opinie wyrażone w komentarzach nadal pozostają opiniami Klientów, a nie pracowników firmy BIAŁE i CZARNE.

Bezpieczeństwo danych

BIAŁE i CZARNE działa od wielu lat i przykłada duże znaczenie do prywatności i ochrony danych osobowych swoich klientów, stosuje standardowe i elektroniczne systemy zabezpieczenia powierzonych danych.

Jakie dane o Tobie zbieramy i skąd je mamy?

Chcąc skorzystać z naszych usług, należy się zarejestrować lub podać swoje dane osobowe. Podczas rejestracji możemy zapytać i zapisać: adres e-mail, adres zamieszkania, numer telefonu.

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas zakładania konta, wizyty w naszej firmie, składania zamówienia e-maile, telefonicznie, podczas zawierania umowy na nasze produkty i usługi, z ogólnie dostępnych źródeł internetowych (dotyczy podmiotów prawnych), z zakupionej bazy danych podmiotów prawnych, a także z później, w związku z transakcjami dokonywanymi przez Ciebie.

Dane zbierane automatycznie

Podczas Państwa wizyty na naszych stronach internetowych, automatycznie zapisywany jest numer IP używanego komputera.

Dane zbierane, gdy klient kontaktuje się z nami

Gdy kontaktujecie się Państwo z nami za pomocą strony internetowej, telefonu, poczty email, itp. przekazują nam Państwo swoje dane osobowe, np. imię, nazwisko, adres email, itp.

W jaki sposób wykorzystujemy dane Klientów?

W żadnym wypadku nie będziemy sprzedawali danych zebranych o Tobie podmiotom trzecim.

Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystane w celu zawarcia umowy, udzielenia odpowiedzi na indywidualne zapytania kierowane do BIAŁE i CZARNE lub redakcji kwartalników/portali Marsz Weselny i Marsz Żałobny.

Przekazanie danych osobowych innym podmiotom nie współpracującym z naszą firmą udostępniamy tylko i wyłącznie za zgodą Klienta.

Jeżeli zapisałeś się na nasz Newsletter, lub w inny sposób wyraziłeś zgodę na jego otrzymywanie, wykorzystamy Twoje dane w celu wysłania Ci naszego Newslettera.

Dane zbierane automatycznie mogą być użyte do analizy zachowań użytkowników na naszej stronie internetowej, zbierania danych demograficznych o naszych użytkownikach lub do personalizacji zawartości naszych stron internetowych. Dane te są zbierane automatycznie o każdym użytkowniku.

W przypadku kontroli Generalnego Inspektoratu Ochrony Danych Osobowych, Twoje dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

W przypadku naruszenia Regulaminu naszego serwisu lub naszej firmy, naruszenia prawa lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Twoje dane organom wymiaru sprawiedliwości.

W jaki sposób kontaktujemy się z Czytelnikiem lub Klientem?

Kontaktujemy się we wszelki możliwy sposób, Klient lub Czytelnik może otrzymać od nas e-mail lub wiadomość SMS oraz przez bezpośredni kontakt. Możemy również kontaktować się telefonicznie.

Jeżeli Klient zapisze się na nasz Newsletter lub w inny sposób wyraził zgodę na jego otrzymywanie, będzie od nas otrzymywać Newsletter na adres e-mail. Użytkownik może w dowolnym momencie wypisać się z Newslettera, używając do tego odpowiedniego linku znajdującego w stopce każdego Newslettera.

 

Nie ponosi przy tym żadnych kosztów ponad te wynikające z umowy zawartej z dostawcą Internetu.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • przez okres zgodny z podstawą prawną,
 • przez okres obowiązywania praw autorskich.

Przechowujemy Twoje dane osobowe dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których możesz wziąć udział – będziemy przetwarzać Twoje dane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród. W celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych będziemy przechowywać dane przez okres, w którym BIAŁE i CZARNE zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

Wykorzystanie ciasteczek (ang. cookies)

Pliki Cookies to informacje zapisywane przez serwer na dysku Państwa komputera. Informacje z plików cookies pozwalają dostosować wygląd strony internetowej do zainteresowań Klienta (np. decydują o treści reklamy, która pojawi się na witrynie). Cookies to także narzędzie do sporządzania danych na temat popularności danej strony internetowej.

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies:

 • sesyjne – znajdują się na urządzeniu do momentu wylogowania się ze strony internetowej albo do czasu wyłączenia opcji przechowywania plików cookies w danej przeglądarce internetowej,
 • stałe – pozostają na urządzeniu przez okres wyznaczony w ustawieniach plików cookies w opcjach przeglądarki internetowej lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez Użytkownika.

Zazwyczaj oprogramowanie domyślnie dopuszcza działanie plików cookies. Jednak w każdej chwili można je wyłączyć (wszystkie przeglądarki zawierają taką opcję). Ograniczenie stosowania plików cookies może niekiedy wpłynąć na niektóre funkcje umieszczone na stronie internetowej.

Pliki cookies nie zagrażają systemowi komputera Klienta. Wykonują one bezimienną identyfikację, zawierają przeważnie jedynie nazwę witryny internetowej, z której pochodzą, ich czas przechowywania na urządzeniu końcowym i unikalny numer.

Pliki cookies mogą zawierać dane osobowe, jeśli zostały umieszczone na naszej witrynie. Takie dane są przez nas skutecznie chronione i nikt nieuprawniony nie ma do nich dostępu. Informacje te wykorzystywane są tylko w trakcie wykonywania pewnych określonych działań, które zostały zaakceptowane (np. przy realizacji zamówienia). Te pliki cookies zawierają jedynie informacje, które są niezbędne do prawidłowego wykonywania naszych usług.

Zasady bezpieczeństwa i przechowywanie danych osobowych

Jeżeli Użytkownik-Klient korzysta z jednego komputera razem z innymi osobami, to po zakończeniu korzystania z usług naszych stron lub sklepów, do których musi się zalogować, winien wylogować się, aby nikt nie mógł podejrzeć, korzystać lub modyfikować Państwa zasobów lub informacji.

Dane podane przez Użytkownika podczas rejestracji zna tylko Klient i BIAŁE i CZARNE wydawnictwo reklamowo-prasowe. Z naszej strony gwarantujemy, że nikomu nie zostaną ujawnione dane osobowe. Państwa zaś prosimy zachowanie ostrożności w udostępnianiu ich osobom trzecim.

Dane ze względów prawnych będą przechowywane i archiwizowane przez określony czas wg.

prawnie uzasadnionych interesów (prawo fiskalne, zus, prawo pracy, prawa autorskie, gwarancja usługi lub produktu, itp.) lub istotnego interesu firmy.

Po okresie ustawowym dane osobowe zostaną zniszczone.

Informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego

Klient –Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Kontakt

Firma zbierająca dane: BIAŁE i CZARNE, wydawnictwo reklamowo-prasowe – Janusz Murynowicz, ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź, tel. – 517 837 151.

e-mail: kontakt@bialeiczarne.info

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego na stronach internetowych, poprzez e-mail kontakt@bialeiczarne.info, lub listownie pod adres – BIAŁE i CZARNE, wydawnictwo reklamowo-prasowe – Janusz Murynowicz, ul. Piotrkowska 276, 90-361 Łódź.

Administratorem danych osobowych jest właściciel firmy – Janusz Murynowicz.