Dokumenty niezbędne do ubiegania się o zasiłek z ZUS.


Prawo i przepisy

Niezbędnymi dokumentami do uzyskania zasiłku pogrzebowego są:

  1. wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego ZUS Z-12 (wszystkie druki ZUS związane z zasiłkiem pogrzebowym),
  2. skrócony odpis aktu zgonu, (jeden z dokumentów, które trzeba sporządzić po odejściu bliskiej osoby)
  3. oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu, lub ich kopie w przypadku, gdy oryginały zostały złożone w banku,
  4. dokumenty świadczące o pokrewieństwie lub powinowactwie (dowód osobisty zawierający wymagane dane lub skrócone odpisy aktów stanu cywilnego),
  5. zaświadczenie właściwego organu administracji państwowej lub organizacji stwierdzające pokrycie kosztów, które zostały poniesione by zorganizować pogrzeb oraz rachunki za koszty poniesione przez osobę występującą z wnioskiem o zasiłek pogrzebowy (w przypadku, gdy pogrzeb organizowany był na koszt państwa, organizacji politycznej lub społecznej).

Adresy i dane kontaktowe placówek ZUS w Łódzkiem:

ZUS I Oddział w Łodzi  

Przejdź

Zasięg terytorialny:

Miasto: Łódź – dzielnice: Śródmieście, Polesie, część Widzewa

Gminy: Andrespol, Nowosolna

Jednostki podległe:

ZUS II Oddział w Łodzi  

Przejdź

Zasięg terytorialny:

Miasto: Zduńska Wola

Gminy: Buczek, Łask, Sędziejowice, Szadek, Widawa, Wodzierady, Zapolice, Zduńska Wola

Jednostki podległe:

Wyszukiwarka placówek ZUS dla Polski

Przejdź
Oceń artykuł

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *